Tapahtuman järjestäjät

VGD:n järjestävät seuraavat organisaatiot: Retropelikerho Pelikasetti, Vaasan Energiainstituutti ja Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaine yhteistyössä IGDA Finland Vaasa Hubin ja West Coast Startup -kasvuyrittäjyyshautomon kanssa.

 

   
         
 

 

IGDA Finland Vaasa Hub

IGDA Finland Vaasa Hub on IGDA (International Game Developers Association) Finlandin paikallisjaosto. IGDA on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää pelikehittäjien yksilöllistä osaamista sekä tuoda pelinkehittäjät yhteen.

Paikallisjaostot järjestävät erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja muuta aiheeseen liittyvää toimintaa. Vaasan hubin pyörittämisestä vastaa vapaaehtoisten joukko, ja kuka tahansa on tervetullut mukaan osallistumaan ja kehittämään toimintaa.

Lisätietoja IGDA Finland Vaasa Hubista ja IGDA Finlandista.

Retropelikerho Pelikasetti

Retropelikerho Pelikasetti on perustettu vuonna 2007. Pelikasetin ideana on tarjota kaikille retropeleistä ja laitteista kiinnostuneille mahdollisuus omien pelimuistojen virkistämiseen tai sitten vaan digitaalisten pelien historiaan tutustumiseen - totta kai pelaamalla.

Pelikasetti kokoontuu Vaasan yliopiston tiloissa torstaisin​ joka toinen viikko parin tunnin ajan. Varsinaisia aktiivisia jäseniä kerholla on vajaa parikymmentä, mutta Facebook -ryhmässä jäseniä onkin sitten jo reilusti yli sata.

Vaasan Energiainstituutti

VEI on perustettu vuonna 2006. Sen tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.

VEI kokoaa yhteen energia-alan taitajat Vaasan yliopistosta, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta. VEI:n painopistealueita ovat erityisesti hajautettu energiantuotanto, sähköenergiajärjestelmät, energiamarkkinat sekä energian tuotannon, jakelun ja käytön vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Lisätietoa VEI:stä.

Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaine

Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineen painopisteinä ovat kielen rooli viestinnän ammattilaisten viestintävälineenä, median digitaaliset ja muut moninaiset muodot sekä erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen viestinnässä. Tutkimme esimerkiksi organisaatioiden kielipolitiikkaa, organisaatioiden viestintää, käsiteanalyysin menetelmiä, verkkokeskusteluja, blogeja, digitaalisia pelejä, mediadiskursseja ja teknisen viestinnän käyttäjälähtöisyyttä.

Tietotekniikan oppiaineen kanssa jatkamme monivuotista yhteistyötä Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmalla (TEVI), jossa on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä mm. markkinoinnin oppiaineen kanssa ja toteutamme yhteisiä kursseja. Suunnitteilla on tietotekniikan oppiaineen kanssa yhteinen digitaalisten pelien opintokokonaisuus, joka alkaisi vuonna 2016. Lisätietoa viestintätieteiden oppiaineesta.

West Coast Startup

West Coast Startup on Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen kasvuyrittäjyyshautomo, joka palvelee koulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Hautomon tavoitteena on auttaa koulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja liiketoiminnan käynnistämisessä.

Tarjoamme sparrausta idean kirkastamisessa, kehittämisessä, testaamisessa ja toteuttamisessa. Lisäksi järjestämme erilaisia koulutuksia, workshoppeja, tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Palvelumme ovat maksuttomia VAMK:n ja Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Ajankohtaisimmat uutiset ja tapahtumat löydät Facebook -sivultamme.